Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoördinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

Tijdens het ontwerp van het project moet de veiligheidscoördinator er voor zorgen dat er rekening gehouden wordt met risicopreventie bij de keuze van bepaalde werkprocedés of technieken, bij architecturale keuzen en bij de planning van de uit te voeren werken. Het is dus verplicht om reeds tijdens de ontwerpfase een veiligheidscoördinator-ontwerp aan te stellen.

Tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk ziet de veiligheidscoördinator-verwezenlijking erop toe dat de veiligheidsmaatregelen worden toegepast op de bouwplaats. Hij coördineert de activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers met het oog op preventie van risico’s die voortvloeien uit verschillende gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten op de bouwplaats.

De veiligheidscoördinator is verplicht op alle tijdelijke en mobiele bouwplaatsen waar ten minste twee aannemers en/of leveranciers gelijktijdig of achtereenvolgens werken uitvoeren.

Prijsofferte

Bepalend voor de prijs van de veiligheidscoördinatie zijn voornamelijk het aantal vereiste werfbezoeken. Dit is afhankelijk van de grootte van het project, de uitvoeringstermijn en de complexiteit van de uit te voeren werken.

Wij kunnen u een prijsofferte bezorgen voor het verzorgen van de veiligheidscoördinatie voor uw bouwwerk. U kan hiervoor vrijblijvend een e-mail sturen naar bart@micconsult.be.