EPB – Energieprestatie en binnenklimaat

Alle gebouwen waarvoor een bouwaanvraag of melding wordt ingediend en die verwarmd of gekoeld worden ten behoeve van mensen moeten sinds 2006 voldoen aan de eisen op vlak van energieprestatie en het binnenklimaat. Afhankelijk van het project zijn volgende eisen al dan niet van toepassing: K-peil, E-peil, U-max/R-min-waarden, maximale energiebehoefte en verplicht aandeel hernieuwbare energie.

Micconsult heeft een uitgebreide en jarenlange ervaring met het adviseren bij en het opmaken van uw EPB-aangifte, dit zowel bij gezinswoningen, meergezinswoningen, scholen, kantoren, industrie, enz…

Prijsofferte

Voor de opmaak van een EPB zijn er geen vastgestelde prijzen. De prijs is afhankelijk van het type en grootte van de woning of ander gebouw. Ook de beschikbaarheid van accurate plannen bepalen de hoeveelheid tijd nodig voor de opmaak.

Wij kunnen u een prijsofferte bezorgen voor opmaak van uw EPB. U kan hiervoor vrijblijvend een e-mail sturen naar bart@micconsult.be.

EPC – Energieprestatiecertificaat

Indien u van plan bent om uw woning of appartement te verkopen of te verhuren, dan hebt u een EnergiePrestatieCertificaat nodig. Het certificaat is verplicht, indien het niet beschikbaar is dan is het onmogelijk om een huis of appartement nog te verkopen of te verhuren. Bijkomend dienen sinds 2012 alle advertenties verplicht de EPC-score te vermelden.

Als energiedeskundige (type A) dienen wij ter plaatse te komen om de woning te inspecteren. Alle delen van de buitenschil en de technische installaties van de woning worden onder de loep genomen en opgemeten: het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie …

Bij de opmaak van het EPC wordt met al deze gegevens rekening gehouden. De verkregen informatie wordt via een berekeningsprogramma verwerkt om een EPC-score te berekenen. Het aldus bekomen EPC-document wordt ondertekend en overgemaakt aan de eigenaar van de woning/appartement.

Prijsofferte

Voor de opmaak van een EPC-attest zijn er geen vastgestelde prijzen. De prijs is afhankelijk van de beschikbaarheid van allerlei documenten (plannen, facturen, enz.).

Gemiddeld genomen kunnen we echter stellen dat de opmaak van een EPC een halve dag in beslag neemt.

Wij kunnen u een prijsofferte bezorgen voor opmaak van een EPC. U kan hiervoor vrijblijvend een e-mail sturen naar bart@micconsult.be.