Werkwijze

Na het oplijsten van al uw desiderata betreffende het bouwproject zullen wij steeds een aantal mogelijke voorstellen doen wat betreft de nodige technische installaties steeds rekening houdend met de desiderata en de voorkeur van u als bouwheer/opdrachtgever, de technische haalbaarheid ervan en het beschikbare budget.

Micconsult zorgt na de selectie van de nodige technieken voor de volledige opmaak van uw dossier in samenwerking met architect en stabiliteitsingenieur: grondplannen van de installaties in AutoCAD, principeschema’s, volledig technisch bestek/lastenboek, meetstaat en raming, administratieve bepalingen (indien de wet van de overheidsopdrachten van toepassing is dan conform aan de wetgeving).

Na aanbesteding / prijsvraag wordt een advies opgemaakt betreffende de selectie van de aannemer. Onze aanbestedingsverslagen dienen wij verplicht over te maken aan onze verzekeraar ter juridisch nazicht. Dit geeft u als opdrachtgever een bijkomende garantie dat de toewijzing van de aannemer correct verloopt conform de wetgeving.

Tijdens de uitvoering worden de werken strict opgevolgd zodat de uitvoering conform het lastenboek is en de regels van de kunst. Wat betreft het budget worden de maandelijkse vorderingsstaten grondig nagekeken zodat ten allen tijde de uitgaven overeengekomen met de werkelijk uitgevoerde werken. Eventuele bijkomend gevraagde werken kunnen pas uitgevoerd worden na het voorleggen van een verrekening welke uitdrukkelijk goedgekeurd dient te worden door studiebureau en opdrachtgever/bouwheer.

Tijdens de voorlopige en definitieve oplevering staat Micconsult de bouwheer/opdrachtgever bij en maken wij een lijst van de nog openstaande punten en nog aan te passen werkzaamheden.