Technische installaties

Micconsult heeft een uitgebreide expertise in alle mogelijke technische installaties welke kunnen voorkomen in uw bouwproject.

Verwarming / koeling / ventilatie:

Individuele verwarmingsinstallaties, collectieve verwarming dmv stookplaatsen, centrale en decentrale ventilatiesystemen (systeem C / D) met warmterecuperatie dmv warmtewisselaar en warmtewiel al dan niet voorzien van een verwarmings- en of koelingsbatterij, warmtepompen al dan niet in combinatie met geothermie,  VRF-systemen, regeling /sturing  via gebouwenbeheersysteem, ontwerp volledige gasinstallatie, zonneboilersystemen, enz…

Sanitaire installaties:

Ontwerp van uw sanitaire installatie, dimensionering van de nodige pompen, circulatieleidingen, regenwaterrecuperatie, pompinstallaties, selectie van sanitaire toestellen, sprinklerinstallaties, voeding van brandhaspels, enz…

Elektrische installaties:

Hoogspannings- en laagspanningsinstallaties, hoogspanningscabines, opmaken van schema’s van elektrische borden, volledig ontwerp van uw elektrische installatie, selectie verlichtingstoestellen – berekeningen van het vereist verlichtingsniveau (Dialux), noodverlichting, enz…

Ontwerp data-installatie: structurele bekabeling, datakasten met patchpanelen, actieve apparatuur, wifi, verbindingen via glasvezel, enz…

Branddetectie: ontwerp van de volledige branddetectiesysteem, detectoren en drukknoppen, centrale met herhaalborden, signalisatie, sturing liften en koepels, enz…

Inbraakbeveiliging: centrale met detectoren, keyboards, enz…

Schoolbelinstallaties, toegangscontrole met badgesysteem/RFid, camerabewakingsystemen met IP-camera’s (recording), smartboards, enz…

Zonnepaneelinstallaties

Liftinstallaties:

Ontwerp van uw liftinstallatie, onafhankelijk advies, begeleiden van renovatiedossiers (in regel stellen van bestaande liftinstallaties)

RWA:

Ontwerp van rook- en warmteafvoerinstallaties van ondergrondse parkings, enz…

Grootkeukeninstallaties:

Ontwerp van de volledige keukeninstallaties rekening houdend met de flow van werken en de HACCP-reglementering: alle keukentoestellen, dampkappen, koel/vries-cellen, enz…

Prijsofferte

Wij kunnen u een prijsofferte bezorgen voor een studie technieken voor uw bouwproject. U kan hiervoor vrijblijvend een e-mail sturen naar bart@micconsult.be.